Information og artikler


Her kan du læse information om de forskellige træningsformer og fide links til nyttige artikler

Hvad er weightpull?


Weightpull er en hundesport der oprindeligt stammer fra Nordamerika, hvor det blev brugt til at holde slædehundene i form om sommeren.
Mange andre steder i verdenen kender man også til flere typer af hunde som er blevet brugt til træk-arbejde.


Weightpull træningen kan sammenlignes med styrketræning for mennesker og kan, hvis det gøres rigtigt, være en skånsom og meget alsidig træningsform. Til konkurrencer inddeles hundene i vægtklasser hvori det er den stærkeste hund som vinder. Der er til disse konkurrencer regler for hvordan det skal udføres, fremgangsmåden/regelsættet varierer dog fra forbund til forbund.


Weightpull kan i grove træk indeles i tre elemter: drag, vogntræning og start/stop. Dertil bør kontakt og samarbejde være omdrejningspunktet i enhver træningsform.


Du kan også læse mere om weightpull i artiklen

HER fra bladet Vi Med Hund.


Drag


Drag er den primære del af weightpull. Træningsformen kan bruges som et supplement til den fysiske aktivering og for at opbygge muskulatur, kondition og udholdenhed. For at træne drag er det vigtigt at man har en sele som er lavet til formålet og tilpasset den enkelte hund.
Man kan gå drag 1-3 gange ugentligt, der skal dog altid indlægges tid til restitution imellem træningerne og der bør tages højde for hvad hunden har lavet af fysisk arbejde de forudgående dage. Opvarmning og nedkøling før og efter træning er også vigtigt, for at forebygge skader.

Er hunden helt ny i sporten anbefaler vi, at man efter seletilvænningsperioden, starter med 5-10% af hundens kropsvægt. hav også altid en snor mellem kæder og sele på ca. 1 meter, dette vil sikre et mere korrekt trækpunkt. Derudover er vi også stor fortaler for, at man har en fast snor fra hund (gerne i ''nakken'' af selen) til hundefører, af sikkerhedsmæssige hensyn.

Drag med vægt er udelukkende egnet til voksne raske hunde, ydermere anbefales det altid at man søger råd og vejledning ved en kvalificeret træner eller instruktør både i opstart og videre forløb.


Riley
Riley
Riley
Riley
Riley
Joey

Vogn træning


Når man træner vogntræning med sin hund, trænes den i at trække en vogn, stort set på samme måde som var det til en konkurrence.
Vognen kan være på hjul eller skinner (rails) og underlaget er enten tæppe eller stenmel.
Alt efter forbund skal vognen trækkes 5 meter og man har her rigtig god mulighed for at træne hundens start og teknik mere nuanceret end man har når man træner drag. Forbundet der trænes under på den pågældende plads er i de fleste tilfælde også afgørende for, hvordan hunden ''håndteres'' på banen. Bag ved vognen står altid en til at bremse den, når den når ned over slut-linien, så den stopper samtidig med hunden. 

Selvom interessen måske kun ligger på drag-træningen kan vogntræningen dog være en god ide, at deltage i jævnligt med sin hund alligevel.  Til vogntræningen bør du få vejledning og gode råd af din træner og du vil her også få redskaber og øvelser som vil bidrage til et endnu bedre samarbejde mellem dig og din hund.


Vogntræning med vægt er udelukkende egnet til voksne raske hunde, ydermere anbefales det altid at man søger råd og vejledning ved en kvalificeret træner eller instruktør både i opstart og videre forløb.

Start/stop

Helt enkelt kan start/stop beskrives som en form for mellemting af vogntræning og drag.
Når man træner start/stop øver man korte træk (ligesom for vognen), hvor hunden trækker kæder (ligesom drag). Typisk øger man vægten en smule i forhold til drag, da hunden her træner mere teknik og styrke på en kort distance, frem for udholdenhed og kondotion på en lang distance. Start/stop kan trænes på flere forskellige typer underlag (græs, jord, sand, grusvej, skovsti osv.)
Fordelen ved at inddrage start/stop i sin træning er, at man kan træne uden hjælp fra andre (eks. til at bremse vognen) og man også kan træne hudnens start- og træk-teknik ned i mindste detalje.

Start/stop med vægt er ligesom drag og vogntræning udelukkende egnet til voksne raske hunde. Det anbefales det altid at man søger råd og vejledning ved en kvalificeret træner eller instruktør både i opstart og videre forløb.

Weightpull forbund i Danmark


I Danmark er der flere forskellige forbund man kan konkurrere i/træne under.

Vi træner primært under forbundet som kaldes EWPL (European Weight Pull League), da dette forbund er det i europa med det regelsæt som stiller de højeste krav til handleren og har flest regler som beskytter de hunde som stiller op, (bl.a. med en aldersgræne på 18 måneder for hunde i åben klasse)

Stiller man op til et EWPL -show i åben klasse påkræves det, at hunden skal være i ro, før den må trække. Ydermere skal hunden kunne trække med afstand hvilket betyder, at handleren først må give hunden signal til, at trække når vedkommende har passeret slut-linien. Nærmere udspecificering af reglerne finder du HER.

Er man ny i sporten eller  ikke helt klar de åbne klasser, kan man stille op i Fun Pull. Denne klasse kan betegnes også som begynder-klassen, hvor man her ikke behøver fuld afstand til sin hund. Der er i denne klasse også en begrænsning på hvor meget hunden må trække, hvilklet også medfører, at har man mulighed for at fokusere på kontakt og miljø i højere grad.


Vil man gå til træning i Danmark og træne under dette forbund kan det gøres enten hos DWK eller Fun4Dogs.

Hvem er vi?


Riley bor med os (Mads, Yasmin og vores datter) og katten Cat i Sydjylland, ude på landet ca 25 minutters kørsel fra Kolding.
Mads er tømrer og kan i sin fritid godt lide, at træne, løbe og være kreativ for eksempel ved, at lave lækre hundesenge og kattemøbler af genbrugsmaterialer. Det er også Mads som står bag byggeriet af Rileys weightpull bane.  Yasmin arbejder som pædagog og har ved siden af hobby-virksomheden JN læderdesign, hvor hun designer og fremstiller hundeseler.  

Sammen er vi glade for at bruge tid med Riley og deltage i konkurrencer/stævner og events landet over.